Välkommen!

Som medlem ger du ett betydelsefullt stöd till Östasiatiska Museets verksamhet.

 

Med medlemskap i Vänföreningen får du möjlighet att delta i olika aktiviteter som Vänföreningen arrangerar, såsom föreläsningar och specialvisningar. Vi  organiserar även resor och utflykter till intressanta museer och samlingar runt om i Sverige och utomlands.

I Vänföreningens Nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger per år, får du information om aktuella utställningar och andra evenemang. Som medlem får du också 10% rabatt i museibutikerna på Östasiatiska Museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska Museet i Stockholm.


Medlemsavgiften betalas genom insättning på föreningens PlusGiro 495 62 17-6.

Ange namn, adress och födelseår.

Eller skicka en intresseanmälan till info@ostasiatiska-museets-vanner.se.

Medlemsavgiften gäller fram till årskifte.

 

ÅRSAVGIFTER:
Enskild: 200 Kr
Par: 375 Kr
Ungdom (under 25 år): 150 Kr
Pensionär: Enskild 175 Kr
Pensionär: Par 325 Kr


Vid medlemsfrågor eller adressändring, kontakta:

info@ostasiatiska-museets-vanner.se 

eller medlemssekreterare Louise Kinberg på tel. 073-5303434.