gallery/500px-östasiatiska_museet_2009

Östasiatiska Museet ligger vackert beläget på Skeppsholmen i Stockholm och öppnades 1963. Den långa gula byggnaden är från 1600-talet och ritad av Nicodemus Tessin d.y.

 

Östasiatiska Museets samlingar är i världsklass och omfattar arkeologi och konst från Kina, Japan, Korea och Indien. Här finns en av Europas finaste samlingar av kinesiskt stengods och porslin. I anslutning till museet finns ett stort sinologiskt bibliotek.

Museet ingår sedan 1999 i Statens Museer för Världskultur, tillsammans med Etnografiska Museet och Medelhavsmuseet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg.