gallery/drake2

ÖSTASIATISKA MUSEETS VÄNNER

gallery/exterior 402

Östasiatiska Museets Vänner är en förening vars syfte är att stödja Östasiatiska Museets verksamhet - bland annat genom inköp av konstföremål - samt att främja studier av östasiatisk konst och kultur.

Östasiatiska Museets Vänner

Box 16381

103 27 STOCKHOLM
info@ostasiatiska-museets-vanner.se