Välkommen till Östasiatiska Museets Vänner

 

Östasiatiska Museets Vänner är en förening vars syfte är att stödja Östasiatiska museets verksamhet, bland annat genom inköp av konstföremål, samt att främja studier av östasiatisk konst och kultur.

 

Som medlem får du bl.a. möjlighet att delta i olika aktiviteter som Vännerna arrangerar, som gratis föreläsningar och specialvisningar, samt resor och utflykter till intressanta museer och samlingar i Sverige och utomlands. 

Bli medlem och stöd Östasiatiska museet. 

 

 

Årets första föreläsning,

söndag 5 februari kl. 14.00 i Östasiatiska museets hörsal: 

 

Fil. doktor Thomas Ekholm kommer att tala om den japanska teceremonin som är känd för sina vackra te-utensiler och sina reglerade rörelser. Föredraget handlar om teceremonins historia och dess tehus och hur teceremonin kom till Sverige.

Läs mer här