Styrelsen består idag av:

 

Sigrid Falkman, ordförande 

Bo Suneson, skattmästare

Anna Westin, sekreterare

Eva Samuelson, programansvarig

Louise Tamm Kinberg, medlemssekreterare

Hélène Silfverschiöld, redaktör

Jan Romgard, styrelseledamot 

Anders Welander, styrelseledamot 

Michel Lee, museets representant

 

Styrelsen valdes vid Östasiatiska Museets Vänners årsmöte 7 maj 2019